SALON A 09.11.2017 08:00 - 08:30 OTURUM
Açılış Töreni
- Açılış Töreni
- Sümer Baltacı
- Sinan Sözen
SALON A 09.11.2017 08:30 - 09:30 OTURUM
I. Oturum – Prostat Kanseri
SUO Oturumu
Oturum Başkanları
Dr. Yaşar Bedük, Dr. Levent Türkeri
Genomik Belirleyicilerin Prostat Kanseri Tanı ve Prognozundaki Rolü: Mevcut Biyobelirleyicilerin Klinik Kullanımlarının Gözden Geçirilmesi - Christopher Evans

2017 Yılında Prostat Biyopsisinde Standart Ne Olmalı? (Skype oturum) - Barış Türkbey

Fokal Tedavi: Karşıtlıklar ve İndeks Lezyon Konsepti - Sebastian Crouzet
SALON A 09.11.2017 10:45 - 11:35 PANEL
II. Oturum – Prostat Kanseri
PANEL
Olgu Tartışması: Orta Riskli Lokalize Prostat Kanseri
Oturum BaşkanıDr. Andrew Stephenson
Radikal Prostatektomi - Derya Tilki

Radyoterapi - Alberto Bossi

Fokal Lazer Tedavisi - Celi Varol
SALON A 09.11.2017 15:00 - 17:00 KURS
Kurs: Prostat Kanseri (*Astra Zeneca'nın Koşulsuz Eğitim Desteği İle)
Oturum Başkanları:
Dr. Can Öbek, Dr. Cemil Uygur
Yeni Prostat Kanser Grade’leme Sistemi: Gleason Skorlamasina Alternatif, Valide Edilmiş Sistem: Patologlar Arasinda Konsensus Sağlandi Mı? - Kutsal Yörükoğlu

Prostat MR Görüntüleme: Bir Ürolog Neleri Bilmeli? - Yusuf Öner

Aktif İzlemi Planlarken Klinik Önemli Kanseri Nasıl Ayırt Ederiz? - Necmettin Aydın Mungan

Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Cerrahi Tedavinin Argümanı - Christopher P. Evans

Radikal Prostatektomi Yapılmış Yüksek Riskli Prostat Kanserine Yaklaşım - Çağ Çal

Yüksek Riskli Lokalize Prostat Kanserinde Radyoterapi - Alberto Bossi

Metastatik Prostat Kanserinde Lokal Tedavi - Derya Tilki

Hormon Tedavisi Almamış Metastatik Prostat Kanseri: Sistemik Tedavideki Yeni Yaklaşımlar - Sevil Bavbek
SALON A 09.11.2017 17:15 - 17:50 SIU OTURUMU
PANEL –Böbrek Tümörü- SIU Oturumu
Oturum Başkanı:
Dr. Sümer Baltacı
Açılış - Jean De La Rosette

Küçük Renal Kitleler: Biyopsi ve Aktif İzlem - Jean De La Rosette

Küçük Renal Kitlelerde Fokal Tedavi - Pilar Laguna